Hướng dẫn thanh toán

Thanh toán online

Quý khách chọn “Thanh toán online” sau đó lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp trong 3 phương thức sau:

  • Thanh toán qua thẻ Quốc tế, visa
  • Thanh toán qua Paypal
  • Thanh toán qua ATM

Thông tin chuyển khoản quý khác vui lòng chuyển về tài khoản:

Ví dụ:

Chuyển khoản mua tên miền alvasky.com, Quý khách ghi nội dung chuyển khoản như sau:

  • Tên khách hàng: Nguyễn Văn A
  • Thanh toán phí mua tên miền alvasky.com, 0904...
  • Hoặc số hóa đơn được gửi trang email.
  • Sau khi thực hiện chuyển khoản thành công quý khách vui lòng liên hệ với Alvasky để xác nhận thanh toán.
0904 699 247